...een moment geduld...
Fidron Particulier onderzoeksbureau Field Collection
Fidron Onderzoek en Recovery
Algemeen
Wat is een katvanger?

Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder is van een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitiële autoriteiten te houden. De katvanger hoeft meestal alleen maar wat aanvraag- of registratieformulieren in te vullen en krijgt daarvoor een kleine of in sommige gevallen een hoge vergoeding van de werkelijke houder, die deze zaak voor illegale activiteiten gebruikt. Een katvanger is derhalve een stroman die zich voor criminele doeleinden laat gebruiken.

Waarom heeft Fidron een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB-nummer)?

POB is de afkorting voor Particulier Onderzoeksbureau. Zonder een vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten en zijn rapportages niet rechtsgeldig. Het POB nummer geeft daardoor een controlemogelijkheid voor de rechtsgeldigheid van een vergunning.

Wordt een opgespoord object in beslag genomen?

Fidron neemt een object niet in beslag maar neemt een object minnelijk in. Een deurwaarder neemt een voertuig in beslag aan de hand van een door de Rechtbank verstrekt verlof. Het is aan Fidron de gebruiker van een object ervan te overtuigen dat het beter is om mee te werken aan de minnelijke inname en zodoende een inbeslagname met extra hoge kosten te voorkomen.

Voor wie is Field Collection bedoeld?

Met name lease- en financieringsmaatschappijen maken gebruik van deze dienstverlening om definitieve ontbinding van de overeenkomst te voorkomen.

Hoe gaat Field Collection in zijn werk?

De medewerkers van Fidron proberen de juiste contact- en adresgegevens van de debiteur te achterhalen en contact te leggen waardoor de klant van Fidron weer in staat is om haar proces voort te zetten en de openstaande vordering betaald te krijgen. Waar nodig kan Fidron op basis van haar onderzoek gepaste maatregelen adviseren, bijvoorbeeld om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Wat wordt verstaan onder Field Collection?

Wanneer een debiteur zijn verplichtingen niet (meer) nakomt en er geen contact mogelijk is dan kan een bezoek en/of gesprek het gewenste doel behalen.

Welke bevoegdheden heeft Fidron?

Er zijn geen speciale bevoegdheden en alle werkzaamheden gebeuren overeenkomstig wet- en regelgeving. Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag, zijn gescreend door de politie en alle onderzoekers hebben de diploma Particulier Onderzoeker.

Werkt Fidron internationaal?

Ja en waar nodig wordt dan intensief samengewerkt met partners.

Heeft Fidron een derdengeldenrekening?

Ja, voor het laten betalen van openstaande vorderingen van haar partners bestaat de Stichting Derdengelden Fidron met daaraan gekoppeld een aparte bankrekening.

Waarom heeft Fidron een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten?

In het kader van de Wet Consumptief Krediet wordt Fidron gezien als bemiddelaar en is het verplicht om een vergunning te hebben van de AFM.

Kunnen medewerkers zich legitimeren?

Elke onderzoeker van Fidron kan zich als Particulier Onderzoeker legitimeren middels het legitimatiebewijs Particulier Recherchebureau.

Field Collection
Hoe gaat Field Collection in zijn werk?

De medewerkers van Fidron proberen de juiste contact- en adresgegevens van de debiteur te achterhalen en contact te leggen waardoor de klant van Fidron weer in staat is om haar proces voort te zetten en de openstaande vordering betaald te krijgen. Waar nodig kan Fidron op basis van haar onderzoek gepaste maatregelen adviseren, bijvoorbeeld om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Wat wordt verstaan onder Field Collection?

Wanneer een debiteur zijn verplichtingen niet (meer) nakomt en er geen contact mogelijk is dan kan een bezoek en/of gesprek het gewenste doel behalen.

Vergunning
Wat is POB?

POB is de afkorting voor Particulier Onderzoeksbureau.

Waarom heeft Fidron een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB-nummer)?

POB is de afkorting voor Particulier Onderzoeksbureau. Zonder een vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten en zijn rapportages niet rechtsgeldig. Het POB nummer geeft daardoor een controlemogelijkheid voor de rechtsgeldigheid van een vergunning.

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact me u op.

    Naam*

    E-mailadres*

    Telefoonnummer

    Korte toelichting*