INLOGGEN OPDRACHTGEVER | DEBITEUR 
INLOGGENOPDRACHTGEVER|DEBITEUR

Diefstalonderzoek

Naast het opsporen en innemen van objecten is Fidron ook gespecialiseerd in het uitvoeren van diefstalonderzoeken.

Bij diefstal van objecten onderzoeken de onderzoekers van Fidron de omstandigheden voorafgaand aan, ten tijde van en vlak na de diefstal.

Belangrijke onderdelen van dit onderzoek zijn een toedrachtonderzoek, een buurtonderzoek en een getuigenverhoor.

Na het uitvoeren van deskresearch en de controle of het gestolen object als zodanig staat gesignaleerd, brengen de onderzoekers van Fidron een bezoek aan de berijder van het gestolen object en bezoeken zij de plaats van het delict om de omstandigheden in kaart te brengen. Zij onderhouden contacten met diverse betrokken partijen teneinde duidelijkheid te krijgen in de toedracht van de diefstal.

Na completering van een onderzoek ontvangt de opdrachtgever een uitgebreid rapport met een ondertekende verklaring van de berijder en de ingenomen goederen en documenten.

De relevante gegevens worden verspreid binnen het netwerk van Fidron om de opsporing te bespoedigen. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met het Gestolen Objecten Register.

Chat openen