INLOGGEN OPDRACHTGEVER | DEBITEUR 
INLOGGENOPDRACHTGEVER|DEBITEUR

Disclaimer

Fidron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Fidron.

Door Fidron per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Fidron staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright
Al deze pagina’s, illustraties, foto’s, scripten van Fidron zijn gemaakt of aangeschaft door LK mediasupport, of de respectievelijke eigenaren dan wel in opdracht van Fidron. KopiĆ«n en/of verspreiden van deze pagina’s is zonder toestemming van Fidron of LK mediasupport is niet toegestaan.

Productie en vormgeving:
LK mediasupport. Meer informatie over LK mediasupport kunt u vinden op www.lkmediasupport.nl