...een moment geduld...
Fidron Particulier onderzoeksbureau Field Collection
Fidron Onderzoek en Recovery

De website www.fidron.nl (hierna: de website) wordt beheerd en onderhouden door Fidron B.V. (hierna: Fidron). Fidron zorgt er voor dat de website zo correct en actueel mogelijk is. Desondanks kan Fidron niet garanderen dat er zich onjuistheden, fouten of defecten voordoen op de website. Fidron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de website en/of informatie van de website. De informatie op de website is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld zijn alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten eigendom van Fidron of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om (een deel van) de website te kopiëren, wijzigen of te reproduceren voor eigen gebruik zonder schriftelijke toestemming van Fidron.

Cookies

Fidron verzamelt en verwerkt geen cookies. Er is dan ook geen cookieverklaring van toepassing op de website.

Websites van derden

De website bevat links naar websites van derden. Fidron heeft geen invloed op websites van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik de websites van derden.

E-mailberichten

Fidron besteedt de nodige zorg aan het versturen van haar e-mailberichten. Desondanks kan het voor komen dat een bericht onjuistheden bevat, onvolledig is, niet voor u bestemd is en/of te laat wordt ontvangen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de e-mailberichten en bijlagen. De informatie in e-mailberichten van Fidron (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is alleen bestemd voor de beoogde ontvanger(s). Indien u een bericht onbedoeld heeft ontvangen, wordt u verzocht het bericht te retourneren naar de ontvanger en alle kopieën ervan te verwijderen. U wordt dringend verzocht het e-mailbericht en de bijlagen niet te lezen. Wij wijzen u er op dat het openbaar maken, verspreiden, gebruik maken, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud onrechtmatig is. Fidron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de risico’s verbonden aan de e-mailberichten.

Direct contact

Vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op middels de onderstaande gegevens.

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact me u op.

    Naam*

    E-mailadres*

    Telefoonnummer

    Korte toelichting*