...een moment geduld...
Fidron is het nr #1 Particulier onderzoek en recherchebureau voor het opsporen, innemen en veiligstellen van voertuigen en onderpanden bij fraude en diefstal
Specialist Onderzoek en Recovery Particulier Recherchebureau

Fidron is een particulier recherchebureau. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek en recovery en hoofdzakelijk actief binnen de automotive branche. Dit betekent dat we voor financierings-, lease-, verhuur- en verzekeringsmaatschappijen voertuigen, werktuigen, materieel en andere onderpanden opsporen, innemen en veiligstellen. Daarnaast verrichten we onderzoek op het gebied van fraude, diefstal en incasso. We zijn actief in heel Nederland en werken waar nodig ook internationaal.

Als particulier recherchebureau beschikken wij over professionele vakkennis en gedegen ervaring op het gebied van onderzoek en recovery. Daarnaast hebben we een sterk netwerk, zowel in binnen- als buitenland. We hebben tientallen jaren ervaring met het opsporen van voertuigcriminaliteit, het opsporen van (gestolen) auto’s en het repatriëren van gestolen voertuigen en werktuigen.

Direct contact

Vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op middels de onderstaande gegevens.

Oplossingsgericht

We benutten álle denkbare contact- en opsporingsmethoden

Europese dekking

We zijn in de Benelux en zelfs daarbuiten actief

Vergunning AFM

Erkend door de Autoriteit Financiële Markten

Vergunning POB

Erkend door Ministerie van Justitie en Veiligheid

Efficiënt, veilig, discreet en oplossingsgericht

We zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Binnen dat kader benutten we álle denkbare contact- en opsporingsmethoden voor onze opdrachtgevers. Dit doen we efficiënt, veilig, discreet en oplossingsgericht. Dat onze opdrachtgevers deze aanpak waarderen, blijkt uit de jarenlange samenwerking die we met veel van hen hebben. Behalve financierings-, lease- en verhuurmaatschappijen, rekenen we verzekeraars, banken en curatoren tot onze voornaamste klanten.

Onderzoek en recovery

De dienstverlening van ons particuliere recherchebureau is breed. Naast het opsporen en innemen van eigendommen zijn we sterk in recovery van gestolen voertuigen, diefstal onderzoek, fraudeonderzoek, field collection, ofwel debiteurenbezoek en -onderzoek, het opvolgen van track & trace en het incasseren van openstaande gelden. We zijn hiervoor 24/7 bereikbaar. Nadat wij uw opdracht hebben ontvangen, gaan we direct aan de slag. Na een eerste onderzoek door onze gespecialiseerde deskresearch professionals gaan, afhankelijk van de situatie, onze onderzoek specialisten aan de slag. We ronden ieder dossier af met een rapportage. Opdrachtgevers kunnen alle dossiers volgen via ons transparante en uitgebreide online informatiesysteem.

Particulier recherchebureau met juiste bevoegdheden

Zoals u van een professional particulier recherchebureau mag verwachten, beschikken wij over de benodigde vergunningen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (POB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zo heeft Fidron een uniek Particulier Onderzoeksbureau (POB) nummer en mogen wij door de AFM-vergunning openstaande vorderingen bij consumenten incasseren. Daarvoor werken we uitsluitend met ervaren en geschoolde mensen. Zo zijn alle medewerkers in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en gescreend door de korpschef van de Nationale Politie. Verder hebben alle onderzoek specialisten het vereiste legitimatiebewijs Particulier Onderzoeker.

Om legitiem werkzaamheden te mogen uitvoeren zijn aan Fidron de volgende vergunningen verstrekt:

Werken aan langdurig partnerships

De missie van Fidron is dat we onze opdrachtgevers maximaal en duurzaam willen ontzorgen. Daarbij zetten we ons in voor langdurige partnerships met onze opdrachtgevers.

Hooikammer Groep

Fidron maakt deel uit van de Hooikammer Groep. Hooikammer staat 24/7 voor u klaar bij autopech, biedt hulp bij alle denkbare calamiteiten op en rondom de weg, transporteert voertuigen door heel Europa, bergt alles wat wielen heeft, vindt maatwerkoplossingen voor stalling & opslag en verzorgt de complete verkoopondersteuning voor voertuigen. Hiermee garanderen we iedere opdrachtgever een passende en professionele oplossing op maat. Doelgericht en samen onderweg naar morgen.

Veel gestelde vragen over Fidron
Wat is een katvanger?

Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder is van een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitiële autoriteiten te houden. De katvanger hoeft meestal alleen maar wat aanvraag- of registratieformulieren in te vullen en krijgt daarvoor een kleine of in sommige gevallen een hoge vergoeding van de werkelijke houder, die deze zaak voor illegale activiteiten gebruikt. Een katvanger is derhalve een stroman die zich voor criminele doeleinden laat gebruiken.

Waarom heeft Fidron een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB-nummer)?

POB is de afkorting voor Particulier Onderzoeksbureau. Zonder een vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten en zijn rapportages niet rechtsgeldig. Het POB nummer geeft daardoor een controlemogelijkheid voor de rechtsgeldigheid van een vergunning.

Wordt een opgespoord object in beslag genomen?

Fidron neemt een object niet in beslag maar neemt een object minnelijk in. Een deurwaarder neemt een voertuig in beslag aan de hand van een door de Rechtbank verstrekt verlof. Het is aan Fidron de gebruiker van een object ervan te overtuigen dat het beter is om mee te werken aan de minnelijke inname en zodoende een inbeslagname met extra hoge kosten te voorkomen.

Voor wie is Field Collection bedoeld?

Met name lease- en financieringsmaatschappijen maken gebruik van deze dienstverlening om definitieve ontbinding van de overeenkomst te voorkomen.

Hoe gaat Field Collection in zijn werk?

De medewerkers van Fidron proberen de juiste contact- en adresgegevens van de debiteur te achterhalen en contact te leggen waardoor de klant van Fidron weer in staat is om haar proces voort te zetten en de openstaande vordering betaald te krijgen. Waar nodig kan Fidron op basis van haar onderzoek gepaste maatregelen adviseren, bijvoorbeeld om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Wat wordt verstaan onder Field Collection?

Wanneer een debiteur zijn verplichtingen niet (meer) nakomt en er geen contact mogelijk is dan kan een bezoek en/of gesprek het gewenste doel behalen.

Welke bevoegdheden heeft Fidron?

Er zijn geen speciale bevoegdheden en alle werkzaamheden gebeuren overeenkomstig wet- en regelgeving. Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag, zijn gescreend door de politie en alle onderzoekers hebben de diploma Particulier Onderzoeker.

Werkt Fidron internationaal?

Ja en waar nodig wordt dan intensief samengewerkt met partners.

Heeft Fidron een derdengeldenrekening?

Ja, voor het laten betalen van openstaande vorderingen van haar partners bestaat de Stichting Derdengelden Fidron met daaraan gekoppeld een aparte bankrekening.

Waarom heeft Fidron een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten?

In het kader van de Wet Consumptief Krediet wordt Fidron gezien als bemiddelaar en is het verplicht om een vergunning te hebben van de AFM.

Kunnen medewerkers zich legitimeren?

Elke onderzoeker van Fidron kan zich als Particulier Onderzoeker legitimeren middels het legitimatiebewijs Particulier Recherchebureau.

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact me u op.

    Naam*

    E-mailadres*

    Telefoonnummer

    Korte toelichting*