INLOGGEN OPDRACHTGEVER | DEBITEUR 
INLOGGENOPDRACHTGEVER|DEBITEUR

AFM vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 november 2016 de leidraad ‘Consumenten en Incassotrajecten’ gepubliceerd. In deze leidraad staat onder meer dat een incassobureau een vergunning moet aanvragen wanneer deze bemiddelt in krediet óf aanbieder is van krediet. De AFM heeft kredietaanbieders tevens gewezen op hun verantwoordelijkheid bij incassoproblemen bij consumptief krediet.
Kort samengevat houdt een en ander in dat kredietaanbieders geen gebruik mogen maken van externe partijen die bemiddelen bij consumptief krediet en geen vergunning van de AFM hebben.

Naast het opsporen en innemen van voertuigen en objecten, incasseert Fidron openstaande vorderingen bij debiteuren (bemiddelen).
Om deze dienstverlening op het gebied van consumptief krediet te kunnen aanbieden is een vergunning van het AFM verplicht.
De AFM heeft de betreffende vergunning aan Fidron verstrekt onder nummer 12044875. Dit betekent dat Fidron voldoet aan de gestelde eisen en de dienstverlening bemiddelen bij consumptief mag uitvoeren.
Daar waar u consumptief krediet aanbiedt mag u gebruik maken van de dienstverlening van Fidron op het gebied van incasseren van openstaande vorderingen.

Het team van Fidron is er trots op in het bezit te zijn van zowel de vergunning voor Particulier Onderzoeksbureau (833), verstrekt door de minister van Veiligheid en Justitie, als ook de vergunning voor bemiddelen bij consumptief krediet (12044875), verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten.

Chat openen