...een moment geduld...
Fidron Particulier onderzoeksbureau Field Collection

Niet alleen opbellen, maar ook aanbellen; dat is de werkwijze die particulier recherchebureau Fidron heeft op het gebied van field collection of debiteurenbezoek en -onderzoek. Deze manier van werken verklaart voor een belangrijk deel het succes van onze werkwijze. Met field collection verbetert het incassoresultaat, namelijk door daar te zijn waar we meerwaarde hebben: ter plaatse.

Field collection of debiteurenbezoek is van meerwaarde op het moment dat een openstaande vordering onbetaald blijft en er geen positieve ontwikkeling ten aanzien van de betalingsachterstanden te verwachten is. Met field collection kunt u nagaan of een ontbinding van de met uw debiteur getroffen overeenkomst kan worden voorkomen, door de debiteur ertoe te bewegen alsnog zijn verplichtingen na te komen. De specialisten van Fidron beschikken hiervoor over de noodzakelijke tact en overtuigingskracht. Daarbij geldt in veel gevallen het principe dat vreemde ogen dwingen.

Direct contact

Vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op middels de onderstaande gegevens.

Indien mogelijk minnelijk oplossen

In plaats van te kiezen voor een duur traject bij een deurwaarder, is de inzet bij field collection het incasseren van een openstaande vordering via een minnelijk traject. Hierbij vormen de field collectors van Fidron uw ‘ogen en oren’ en opereren zij als het ware als een verlengstuk van uw debiteurenafdeling. Dit betekent ook dat wij een aanpak kiezen die aansluit bij uw eigen manier van werken. Kortom, uw beleid inzake incasso is leidend voor de manier waarop wij uw debiteur benaderen.

Debiteurenbezoek leidt tot betaling

Direct na uw opdracht gaan de specialisten van Fidron actief aan de slag om de vordering betaald te krijgen en onderzoek te doen naar de contact- en adresgegevens. Soms betekent dat in eerste instantie werken aan het realiseren van contact tussen de schuldeiser en de schuldenaar. In veel gevallen leidt het debiteurenbezoek ertoe dat een debiteur er alsnog voor kiest om tot betaling over te gaan, al dan niet met een betalingsregeling. Voor het innen van gelden beschikken wij vanzelfsprekend over een derdenrekening.

Advies over ontbinden overeenkomst

Het komt voor dat de specialisten van Fidron, onder andere na een adres- en verhaalonderzoek, onverhoopt moeten concluderen dat het moeilijk zo niet onmogelijk wordt om beweging in de zaak te krijgen. Dan brengen we uiteraard een gedegen professioneel advies aan u uit. Daarbij kunt u denken aan indicatoren die tijdens het onderzoek naar voren komen en die reden kunnen zijn om alsnog direct tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan of (gerechtelijke) vervolgstappen te nemen. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook daarbij van dienst zijn, bijvoorbeeld door over te gaan tot inname van uw voertuig(en), materieel of onderpand.

Alle vragen over Field Collection
Hoe gaat Field Collection in zijn werk?

De medewerkers van Fidron proberen de juiste contact- en adresgegevens van de debiteur te achterhalen en contact te leggen waardoor de klant van Fidron weer in staat is om haar proces voort te zetten en de openstaande vordering betaald te krijgen. Waar nodig kan Fidron op basis van haar onderzoek gepaste maatregelen adviseren, bijvoorbeeld om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Wat wordt verstaan onder Field Collection?

Wanneer een debiteur zijn verplichtingen niet (meer) nakomt en er geen contact mogelijk is dan kan een bezoek en/of gesprek het gewenste doel behalen.

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact me u op.

    Naam*

    E-mailadres*

    Telefoonnummer

    Korte toelichting*