INLOGGEN OPDRACHTGEVER | DEBITEUR 
INLOGGENOPDRACHTGEVER|DEBITEUR

Opsporen en veiligstellen objecten

Een van de kerntaken van Fidron is het opsporen en veiligstellen van objecten in opdracht van financiering-, lease- en verhuurmaatschappijen.

Indien de contractant de (financiële) verplichting die contractueel is afgesproken niet nakomt, heeft de kredietverstrekker het recht om het contract te ontbinden.

Indien de contractant na ontbinding niet over wil gaan tot afgifte van het onderpand, zullen de onderzoekers van Fidron het object opsporen en innemen.

Na inname van het object, wordt het eigendom voor een vast tarief getransporteerd naar een door de opdrachtgever opgegeven locatie. Tevens ontvangt de opdrachtgever direct een digitale innamebevestiging waarop de actuele staat van het object zichtbaar is.

Na afronding van een onderzoek ontvangt de opdrachtgever een transparante en duidelijke rapportage van de bevindingen.

Chat openen