INLOGGEN OPDRACHTGEVER | DEBITEUR 
INLOGGENOPDRACHTGEVER|DEBITEUR

Incasso

Betalingsproblemen met uw debiteuren?

Ook voor incassodiensten bent u bij Fidron aan het juiste adres. Dankzij de officiële erkenning van Fidron is het toegestaan om namens opdrachtgevers te bemiddelen en openstaande vorderingen te incasseren.

Ondanks heldere betalingscondities en goede afspraken overschrijden debiteuren de betalingstermijnen. Niet alleen speelt u vanaf dat moment ongewild de rol van bank, in een slechter geval komt ook uw eigen liquiditeit en solvabiliteit onder druk te staan.

In dat geval gaat Fidron voor u aan de slag en zal de betreffende debiteur benaderen om de ontstane situatie in het voordeel van u als opdrachtgever te keren.

Voorafgaand aan een bezoek van de debiteur zal eerst waar mogelijk schriftelijk en/of telefonisch contact plaatsvinden. De belangen van de opdrachtgever staan voorop tijdens de incassoprocedure en derhalve zullen in eerste instantie de gemaakte kosten meegenomen worden in de vordering, waardoor uw oorspronkelijke omzet behouden blijft.

Wanneer het onverhoopt niet mogelijk blijkt om de openstaande vordering minnelijk te incasseren, voorzien de incassospecialisten van Fidron de opdrachtgever van een gedegen advies in de te nemen (gerechtelijke) vervolgstappen.

Chat openen