home / pagina / schadeonderzoek

Schadeonderzoek
 

Oorzaak en omvang zijn twee belangrijke vraagstukken bij schades. Het in kaart brengen van deze aspecten door Fidron kan helpen bij het voorkomen van toekomstige schades.

Bovendien is voor verzekeringsopgave of een verhaalsproceduren zorgvuldige taxatie van de omvang van de directe en eventuele vervolgschade nodig.

Fidron wordt door verzekeringsmaatschappijen ingezet als schadeonderzoeker, maar kan ook namens opdrachtgevers optreden als onafhankelijk deskundige.