home / pagina / incasso

Incasso
 

Ondanks heldere betalingscondities en goede afspraken overschrijden debiteuren de betalingstermijnen. Niet alleen speelt u vanaf dat moment ongewild de rol van onbezoldigde bank, in een slechter geval komt ook uw liquiditeit en solvabiliteit onder druk te staan.

De incassospecialisten van Fidron werken even helder als effectief. De werkwijze is grotendeels gebaseerd op een persoonlijke benadering van de debiteur. De belangen van de opdrachtgever staan echter onverkort voorop in de incassoprocedure. Daarbij worden waar mogelijk alle kosten meegenomen in de vordering, waardoor uw oorspronkelijke omzet behouden blijft.

Door het eigen uitgebreide internationale netwerk kan Fidron tevens vorderingen voor u in het buitenland incasseren.