home / pagina / collateral_recovery

Collateral recovery
 

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen van een contractant heeft de financier/lessor het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien de contractant na ontbinding van de overeenkomst niet over wil gaan tot inleveren of afstand doen van het onderpand zal Fidron het onderpand gaan traceren en invorderen. Na inname en veiligstellen van het onderpand wordt deze zo spoedig mogelijk getransporteerd naar het door de opdrachtgever opgegeven adres.

Mocht de contractant geen medewerking willen verlenen aan de invordering van het onderpand, zal Fidron verlof aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank om beslag te mogen leggen. Na verkregen verlof wordt, met behulp van een gerechtsdeurwaarder, zo spoedig mogelijk het beslag ten uitvoer gebracht. Het onderpand kan na inbeslagname door Fidron in gerechtelijke bewaring worden genomen op een afgesloten opslagterrein.