home / organisatie

Over Fidron


Zeven dagen per week, 24 uur per dag is Fidron bereikbaar. Uw zaak wordt direct in behandeling genomen. De doorlooptijd hang af van de complexiteit en praktische zaken als afstanden. Fidron streeft steeds de hoogst mogelijke efficiency na.

Binnen de mogelijkheden van de wet benut Fidron alle denkbare contact- en opsporingsmethoden. Wanneer het gaat om recherchediensten heeft Fidron toegang tot diverse persoons- en bedrijfsdatabases. Naast de benodigde vakopleidingen beschikken de medewerkers ook over eigen specialismen, zoals digitaal rechercheren, fraudeonderzoek, diefstalonderzoek en debiteurenonderzoek.

Direct na afloop ontvangt u een gedetailleerd rapport van de uitgevoerde werkzaamheden en het resultaat.

Naast rechercheonderzoeken verleent Fidron ook incassodiensten.